Aktuelno

Rast investicija u Agrar

Kompanija COING je za 2011. godinu ugovorila više različitih poslova projektovanja i izgradnje agro-industrijskih kompleksa. U cilju zaštite privatnosti i poslovne tajne naših klijenata više nećemo objavljivati dešavanja po pitanju značajnih aktuelnih poslovnih aktivnosti.

Ne zaboravite da COING ne deli svoje klijente na bitne i manje bitne.

Mi smo specijalizovana firma sastavljena od odabranih stručnjaka koji su sposobni da shvate potrebe i željene ciljeve našeg poslovnog partnera, dešifruju i lociraju uzroke i žarišta i pronađu adekvatan put do željenog cilja. Smatramo da nam je zadatak da damo svoj doprinos našem klijentu da se što kvalitetnije razvija i posluje i da nas on, zbog stečenog poverenja i zadovoljstva našim rešenjima, preporuči svojim kolegama.

Univerzalnost i automatizacija proizvoda i usluga za nas su neprihvatljivi pojmovi. Ponosni smo na činjenicu da umemo da ponudimo i razvijamo isključivo rešenja na osnovu pojedinačnih klijentskih zahteva. Zato Vas pažljivo slušamo…

Bruto bilans poslova ugovorenih za poslovnu 2011. godinu govori da se tržište oporavlja, i COING u skladu sa time, kao kompanija od poverenja, beleži dalji rast.