Aktuelno

Mart 2010. “MK COMMERCE” Novi Sad

Nastavljena duga i uspešna saradnja: Ugovorena izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju silosa za žitarice 6 x 1000 tona sa pratećim objektima na lokaciji u Srpskoj Crnji.