Aktuelno

Maj 2010. “Agroglobe” doo Novi Sad

Ugovoren stručni nadzor nad izgradnjom silosa za žitarice kapaciteta 10.000 t na lokaciji u Kukujevcima