Aktuelno

Jun 2010. “Matijević AGRAR” Novi Sad

Stručni nadzor nad izgradnjom silosa za žitarice u Kovačici, u preduzeću “Jednota” koja posluje u okviru “Matijević” grupe