Aktuelno

Jedini u Srbiji sa licencom

COING doo Novi Sad postao prva i jedina firma u Srbiji koja je licencirana od strane Ministarstva životne sredine (sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište), za projektovanje kompletnih silosnih kompleksa kapaciteta preko 10.000 kubnih metara. Ovim rešenjem ministarstva, COING je postao jedina firma u Srbija koja može legalno da izrađuje projektnu dokumentaciju silosnih kompleksa preko 10.000 kubnih metara. PREUZIMANJE REŠENJA