Aktuelno

April 2010. “Patent CO” Mišićevo

Ugovorena izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju Podnog skladišta na lokaciji fabrike stočne hrane u Mišićevu